Belastingen

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende vormen van belastingheffing. Ik verzorg onder meer de volgende aangiftes voor u:

• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Opgaaf Intracommunautaire prestaties (ICP)
• Loonheffing

Vanzelfsprekend ben ik u ook graag van dienst met alle hieruit voortvloeiende correspondentie.

Middeling sterk wisselende inkomens

Als ondernemer heeft u jaarlijks wellicht een wisselend inkomen. Dit kan het geval zijn bij normale bedrijfsvoering, maar met name ook bij de start of beëindiging van uw onderneming. Het is voor u wellicht mogelijk om belasting terug te ontvangen. Als na berekening blijkt dat u hiervoor in aanmerking komt, dien ik graag een verzoek voor u in bij de belastingdienst.