Financiële planning en advies particulier

Uw persoonlijke situatie wijzigt regelmatig en ook de wereld om u heen. Als particulier kunt u denken aan de gevolgen van fiscale wijzigingen voor uw hypotheek en uw pensioen, maar ook aan werkloosheid, een scheiding, een schenking of een erfenis.

Ik analyseer uw persoonlijke situatie. Ik breng uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan, waarmee u een goed overzicht krijgt van uw situatie nu en in de toekomst. Zijn er grote risico’s, is bijsturen noodzakelijk, wenselijk of financieel interessant, dan geef ik dat aan. Uiteraard kunt u daarover ook een vrijblijvend advies verwachten.

Pensioenvoorziening

Het lijkt soms nog zover weg, maar met alle veranderingen die de overheid doorvoert, moet u zich nu al in uw pensioen verdiepen. Ik licht uw pensioensituatie door en bespreek met u of uw pensioen goed is geregeld.
De meeste ondernemers bouwen immers geen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij mijn advies kijk ik niet alleen naar hoeveel u mag en kunt sparen, maar ook naar hoeveel inkomen u nodig heeft, en hoe u uw uitgaven na pensionering zoveel mogelijk kunt verlagen, bijvoorbeeld door uw hypotheek af te lossen.

Nabestaandenvoorziening

Ook de nabestaandenregelingen zijn aan veel veranderingen onderhevig. Weet u of u alles voor uw nabestaanden goed hebt geregeld? Ik ga er met u voor zitten en we bespreken wat u hiervoor nog moet regelen.

Woekerpolissen

Bent u in het bezit van kapitaal- en/of lijfrenteverzekeringen? Vaak werden deze verzekeringen afgesloten als aanvulling op uw pensioen of om uw hypotheek in de toekomst (gedeeltelijk) af te lossen. Soms eist uw hypotheekverstrekker zelfs dat u een verzekering afsluit. Eenmaal afgesloten betaalt u jaarlijks premie, maar u kijkt nauwelijks om naar het rendement.
Veelal blijft de opgebouwde waarde van deze verzekeringen achter bij de prognose. Ik houd uw verzekeringen kritisch tegen het licht, bekijk de kostenstructuur en indien nodig adviseer ik u over alternatieven.